Nový rybník Příbram


Rekreační areál Nový rybník v Příbrami

Sportovní a rekreační areál Nový Rybník se nachází na jihovýchodě města Příbrami u silnice vedoucí na Milín a Strakonice. V Areálu se nachází přírodní koupaliště s upravovaným travnatým porostem a vzrostlou i nízkou zelení. Koupaliště je napájené povrchovou vodou z Příbramského potoka přes tzv. kalník a zemní filtr. V areálu je hygienické zázemí pro koupající se návštěvníky, WC a venkovní sprchy.

Areál je využíván zejména k volné rekreaci, k procházkám a ke koupání. Pro děti je zde rozsáhlé dětské hřiště, pískoviště a pro starší hřiště na malou kopanou. Pro sportovní vyžití se v areálu nachází skatepark. V letních obdobích je možno využít ubytování v minicampu, kde je možné se ubytovat jak v dřevěných chatkách, tak i využít příznivé polohy pro stanování. Kapacita minicampu je 25 stanů a 5 karavanů s kuchyňkou, sprchou, WC zařízením. Velmi využívaná je i další atrakce areálu a to minigolf s možností zapůjčení potřebného náčiní. V letním období je poskytováno v areálu občerstvení s možností posezení.

V areálu je umístěna spousta dalších dětských prolézaček a atrakcí. Součástí Areálu je také prostor letního kina, který je využívám pro nejrůznější kulturní akce.

V areálu koupaliště je sledován výskyt vodních plžů jako prevence z hlediska možného onemocnění cerkáriovou dermatitidou.

 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA - PLATNÁ OD 1. 9. 2017

 

 

V areálu Nového rybníka probíhá rekonstrukce

I. etapa rekonstrukce je již dokončena a chystá se II. etapa. 

I. etapa rekonstrukce  (03/17 – 06/17)
- 3 pobytová mola 10 x 5 m včetně osvětlení
- dobrodružná lávka na ostrůvek
- dřevěný altán na ostrůvku
- brána pro zamilované na ostrůvku
- 5 rákosových slunečníků
- písečná pláž
- zpevnění břehu
- palisádové stěny
- lavičky z pražců
- dětské vodní hřiště
- osvětlení břehů
- průzkumný vrt na vodu
- ochoz kolem břehu z prefabrikátové dlažby
- barevný nátěr betonové plochy pro děti

II. etapa rekonstrukce (09/17 – 06/18) 
objekt zázemí (hygienické zázemí, úschovna sportovních potřeb, občerstvení s posezením)
- in-line dráha (trasa povede od objektu zázemí, kolem dolního vstupu do letního kina, skateparku, Junior klubu, Fialova rybníku a zpět do areálu Nového rybníka po staré Milínské)
- skatepark
- Junior klub

Více informací k revitalizaci Areálu Nový rybník naleznete zde: http://pribram.eu/volny-cas/rekonstrukce-noveho-rybnika.html


Provozní řád koupaliště

Prosíme všechny návštěvníky, aby se seznámili s provozním řádem koupaliště.


Do Areálu Nového rybníka je přísný zákaz vstupu se psy!

Prosíme naše návštěvníky, aby respektovali a dodržovali zákaz vstupu psů do Areálu Nového rybníka.


 

PROSÍME NEKRMTE KACHNY

Kvalita vody v přírodních koupalištích je ohrožena mnoha faktory. Na Novém rybníce nemáme problém se sinicemi, které se objevují z důvodu nedostatečné obměny  vody či vyšší teploty. Problém, který čas od času trápí nás, je výskyt cerkárií. Parazitické motolice, která může  způsobit cerkariovou  dermatitidu. Je to onemocnění  kůže, způsobené  parazitem, jehož jedno stadium vývoje se vyvíjí ve vodních ptácích, hlavně  kachnách. Tento problém s cerkariemi na Nováku, zhoršují  ve  velké  míře sami návštěvníci, a to krmením kachen  a umožněním jim  u nás  zahnízdit. Vajíčka motolice se totiž trusem vodních ptáků (kachen)  dostávají  do  vody a dál pokračují ve vývojovém stádiu.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud návštěvníci budou na Nováku krmit kachny, riziko výskytu cerkárií bude vyšší. Myslíme si, že je škoda nevyužívat rybníka v tak příjemném prostředí ke koupání, proto prosíme, NEKRMTE  KACHNY. Protože koupání v rybníce bez chemie je přece stejně nejlepší! Tak ať si to nepokazíme. Děkujeme.

Přejeme  příjemný  pobyt na  Novém Rybníku.

 


 

Ceník

ceník ke stažení


 

CENÍK SLUŽEB

http://szm.pb.cz/cenik2017.pdf


VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE V SZM

 

POKLADNÍ/ ŠATNÁŘKA - AQUAPARK

Hlavní náplní činnosti je obsluha zákazníků Aquapark Příbram, prodej vstupenek, úklid svěřených prostor a hospodaření s finančními prostředky za úhradu poskytnutých služeb dle podepsané hmotné odpovědnosti a ve smyslu platných předpisů pro hospodaření s finančními prostředky.

Možnost zaměstnání na hlavní pracovní poměr, případně DPČ nebo DPP.

Požadujeme:

- čistý výpis z trestního rejstříku

 

Nabízíme:

- 5 týdnů dovolené;

- stravenky;

- zaměstnanecké benefity v podobě slev na poskytované služby.

Nástup možný ihned.

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz


STROJNÍK AQUAPARK

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

Stanovená ve smyslu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu strojních a rozvodných soustav plaveckých bazénů, vířivek aj. s ohřívanou vodou, včetně úpravy a provádění zkoušek vody.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu strojovny vzduchotechniky.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu plynové kotelny.

-        Drobné opravy provádí sám, nebo za pomoci ostatních zaměstnanců.

-        Větší poruchy hlásí písemně svému nadřízenému.

-        Vede knihy o provozu rozvodné soustavy plaveckých bazénů, strojovny vzduchotechniky a plynové kotelny.

-        Dodržuje celostátní i vnitřní předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, hygieně práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací, při práci s chemickými látkami používá předepsané ochranné pomůcky.

-        Udržuje pracoviště v pořádku a čistotě.

-        Zajišťuje veškerou ostrahu objektu, pokud je na provoze sám.

-        Spolupracuje při zprovoznění venkovního bazénu.

-        Spolupracuje s ostatními zaměstnanci na celém provozu plaveckého bazénu.

-        Podle pokynu vedoucího provozu, nebo vedoucího aquaparku vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky.

 

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz


STROJNÍK, LEDAŘ ZIMNÍ STADION

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

Stanovená ve smyslu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

-        řídí stroj na úpravu ledu

-        provádí běžné opravy a údržbu strojů na úpravu ledu (motorového vozidla)

-        v případě potřeby řídí služební vozidlo, včetně provádění jeho údržby

-        provádí průběžně údržbu ledové plochy

-        dle potřeby provádí stírání „gum“ kolem ledové plochy - dbá na dodržování zákazu rozcvičování mužstev jak domácích tak i hostů na ochozech stadionu

-        v zimním období společně s recepčním zimního stadionu zodpovídá zejména za úklid sněhu

-        provádí průběžně úklid okolo střídaček a celého prostoru okolo ledové plochy

-        provádí úklid hlediště podle rozpisu včetně vynášení odpadkových košů

-        O závadách ve strojovně informuje vedoucího zimního stadionu

-        pravidelně během každé směny sleduje náplně systému chladícího zařízení a kondenzátoru (čpavku, kompresorového oleje a podobně)

-        provádí obsluhu a pravidelnou kontrolu chladícího zařízení zimního stadionu včetně jeho údržby

-        v rámci svých možností se podílí na odstraňování závad zjištěných vždy po poslední revizi chladícího zařízení

-        provádí průběžně kontroly celého prostoru okolo ledové plochy, aby zde nedocházelo k poškozování majetku a neoprávněné osoby vykazuje z těchto prostor,

-        odpovídá za průběžné zápisy a to podpisem nájemců hodin na ledové ploše na listy rozdělovníků

-        dodržuje veškeré platné o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, hygieně práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací

-        zúčastňuje se pravidelně předepsaných školení

-        podle pokynu vedoucího provozu, nebo vedoucího Sportovních zařízení města Příbram

-        vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky

 

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz

 

 

Novinky

Mapa

Kontakt

Sportovní zařízení města Příbram
Legionářů 378
261 01 Příbram VII

Tel: +420 318 626 649
Fax: +420 318 623 815
E-mail: szm@pb.cz

IČO: 71217975
DIČ : CZ-71217975

Areál Nový rybník
telefon správce: +420 775 705 621
telefon vrátnice: +420 318 626 649

Vedoucí střediska Nový Rybník
Petra Zelenková
tel: +420 777 705 062
E-mail: p.zelenkova@seznam.cz