Hřiště Hlinovky


Hlinovky - hřiště pro malou kopanou a dětské hřiště

Víceúčelové hřiště nabízí možnost hry nohejbalu, basketbalu, házené, volejbalu či malé kopané. Hřiště je v provozu po telefonickém objednání od dubna do října každý den od 10:00 do 20:00 hodin. Cena za jednu hodinu pronájmu činí 160 Kč. V těsné blízkosti hřiště se nachází oplocené dětské hřiště.

Vstup na dětstké hřiště není zpoplatněn.

Hřiště HLINOVKY v provozu do konce září

Cena za 1 hodinu pronájmu        160,- Kč      

Kontakt : správce hřiště p.Porhajas 607 949 855 nebo p.Troler 737 076 969
               

 

 


Návštěvní řád

Návštěvní řád Hřiště Hlinovky.

CENÍK SLUŽEB

http://szm.pb.cz/cenik2017.pdf


VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE V SZM

 

POKLADNÍ/ ŠATNÁŘKA - AQUAPARK

Hlavní náplní činnosti je obsluha zákazníků Aquapark Příbram, prodej vstupenek, úklid svěřených prostor a hospodaření s finančními prostředky za úhradu poskytnutých služeb dle podepsané hmotné odpovědnosti a ve smyslu platných předpisů pro hospodaření s finančními prostředky.

Možnost zaměstnání na hlavní pracovní poměr, případně DPČ nebo DPP.

Požadujeme:

- čistý výpis z trestního rejstříku

 

Nabízíme:

- 5 týdnů dovolené;

- stravenky;

- zaměstnanecké benefity v podobě slev na poskytované služby.

Nástup možný ihned.

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz


STROJNÍK AQUAPARK

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

Stanovená ve smyslu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu strojních a rozvodných soustav plaveckých bazénů, vířivek aj. s ohřívanou vodou, včetně úpravy a provádění zkoušek vody.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu strojovny vzduchotechniky.

-        Provádí obsluhu a běžnou údržbu plynové kotelny.

-        Drobné opravy provádí sám, nebo za pomoci ostatních zaměstnanců.

-        Větší poruchy hlásí písemně svému nadřízenému.

-        Vede knihy o provozu rozvodné soustavy plaveckých bazénů, strojovny vzduchotechniky a plynové kotelny.

-        Dodržuje celostátní i vnitřní předpisy o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, hygieně práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací, při práci s chemickými látkami používá předepsané ochranné pomůcky.

-        Udržuje pracoviště v pořádku a čistotě.

-        Zajišťuje veškerou ostrahu objektu, pokud je na provoze sám.

-        Spolupracuje při zprovoznění venkovního bazénu.

-        Spolupracuje s ostatními zaměstnanci na celém provozu plaveckého bazénu.

-        Podle pokynu vedoucího provozu, nebo vedoucího aquaparku vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky.

 

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz


STROJNÍK, LEDAŘ ZIMNÍ STADION

PRACOVNÍ NÁPLŇ:

Stanovená ve smyslu přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 76/1994 Sb.

-        řídí stroj na úpravu ledu

-        provádí běžné opravy a údržbu strojů na úpravu ledu (motorového vozidla)

-        v případě potřeby řídí služební vozidlo, včetně provádění jeho údržby

-        provádí průběžně údržbu ledové plochy

-        dle potřeby provádí stírání „gum“ kolem ledové plochy - dbá na dodržování zákazu rozcvičování mužstev jak domácích tak i hostů na ochozech stadionu

-        v zimním období společně s recepčním zimního stadionu zodpovídá zejména za úklid sněhu

-        provádí průběžně úklid okolo střídaček a celého prostoru okolo ledové plochy

-        provádí úklid hlediště podle rozpisu včetně vynášení odpadkových košů

-        O závadách ve strojovně informuje vedoucího zimního stadionu

-        pravidelně během každé směny sleduje náplně systému chladícího zařízení a kondenzátoru (čpavku, kompresorového oleje a podobně)

-        provádí obsluhu a pravidelnou kontrolu chladícího zařízení zimního stadionu včetně jeho údržby

-        v rámci svých možností se podílí na odstraňování závad zjištěných vždy po poslední revizi chladícího zařízení

-        provádí průběžně kontroly celého prostoru okolo ledové plochy, aby zde nedocházelo k poškozování majetku a neoprávněné osoby vykazuje z těchto prostor,

-        odpovídá za průběžné zápisy a to podpisem nájemců hodin na ledové ploše na listy rozdělovníků

-        dodržuje veškeré platné o bezpečnosti práce, protipožární ochraně, hygieně práce a ostatní předpisy související s vykonávanou prací

-        zúčastňuje se pravidelně předepsaných školení

-        podle pokynu vedoucího provozu, nebo vedoucího Sportovních zařízení města Příbram

-        vykonává další práce, pro které splňuje kvalifikační požadavky

 

Prosíme zájemce o zaslání životopisu na e-mail: Polakova@pb.cz

 

 

Novinky

Mapa

Kontakt

SPRÁVCI HŘIŠTĚ
p.Porhajas: 607 949 855
p.Troler: 737 076 969